Yatırımcı Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca Lisanslandırılmamış Aracı Kurumlarda Yapılan İşlemler

  Bilindiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2011 yılından itibaren mevzuatça çerçevesi belirlenen koşulları haiz yatırım kuruluşlarını/aracı kurumları yetkilendirmeye, lisanslandırmaya başlamıştır. Yasal mevzuat uyarınca, yatırımcı, yalnızca SPK tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarda kaldıraçlı işlemler yapabilecektir. 17.12.2013 günü 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, bu şirketlerin çok