Çetin Avukatlık Ofisi, Ceza Hukuku alanında mali suçlar, ticari suçlar, bilişim suçları, vergi suçları, ekonomik ceza hukuku alanındaki suçlar ile bireysel suçlar kapsamında müvekkillerine soruşturma aşamasından dahi önce başlayan ve infaz aşamasına kadar devam eden geniş perspektifte bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu noktada “Çetin Avukatlık Ofisi” ceza avukatlığı hususunda, başta savcılık aşamasında görülen soruşturma dosyaları, ardından kovuşturma aşaması olarak belirtilebilecek ve ağır ceza mahkemeleriasliye ceza mahkemeleriicra ceza mahkemeleri ve fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri nezdinde görülen her türlü ceza dosyasında müvekkillerine kesintisiz ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillere sunulan hizmetlerin başlıcaları ise;

  • Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin her safhasında müdafilik ve vekillik,
  • Savcılık, kolluk ve sulh ceza hakimlikleri nezdinde ifade ve sorgu işlemlerinde müdafiilik,
  • Sulh ceza hakimlikleri, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiiliği ve katılan vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunmak ve cumhuriyet savcılıkları nezdinde soruşturma dosyalarını takip etmek ve neticelendirmek,
  • Çek kanunundan veya İcra ve İflas kanunundan kaynaklanan ceza davalarını açmak ve/veya takip etmek,
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet mevzuatından kaynaklanan ceza davaları ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet olarak değerlendirilecek ceza davalarını açmak ve/veya takip etmek olarak değerlendirilebilecektir.