Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve Forex Avukatlığı İzmir

Çetin Avukatlık Ofisi‘nin yoğun olarak hizmet verdiği alanlardan biri; sermaye piyasaları ve ticari mevzuat çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde, özellikle Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri noktasında müşteri ve yatırımcılara hukuki destek ile avukatlık hizmetleri sunmaktır. Bu çerçevede; müşterilere özellikle Forex işlemleri noktasında hukuki destekte bulunularak avukatlık hizmetleri sunulduğu gibi, bunun yanı sıra yine SPK mevzuatı çerçevesinde halka açık şirketler ve yatırım kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, bankalar ve fonlar konularında gerek yönetimsel hukuki yardımlarda bulunulmakta, gerekse de mevzuata uygunluk ve uyum süreci konularında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Yatırımcı müşteriler açısından dava ve mahkeme avukatlığı hususunda;

  1. Tazminat davaları,
  2. Yatırım kuruluşunca gerçekleştirilen onaysız işlem yahut özel durumlarda sözleşmeye icazet verilmesi/verilmemesi halinde gündeme gelen tazminat davaları,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde yürütülecek idari başvurular ve şikayet işlemleri,
  4. Yatırım kuruluşları ile müşteriler arasında gerçekleşebilecek her türlü hukuki ihtilâf,
  5. Yatırım kuruluşlarının gerek genel hukuk kurallarına gerekse de Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine aykırı olarak gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle müşterinin zarara uğraması,
  6. Gerek kriptopara (cryptocurrency) gerekse de blockchain teknolojisi bağlamında gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında şirket kuruluşu işlemlerini yönetmek, organize etmek ve hukukun gri noktalarında hukuki mütalaalar sunulması,
  7. Portföy yönetimi, sermaye piyasası danışmanlığı vermek isteyen şirketler yahut brokerlara hukuki danışmanlık verilmesi, idari başvuruların yapılarak lisans ve ehliyetlerin alınması,
  8. Gerek yatırım kuruluşlarınca ve  Forex şirketlerince, gerekse de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen manipülatif yahut spekülatif işlemler nedeniyle yürütülecek idari işlemler, davalar ve cezai manada savcılık şikayetleri ile ceza davaları noktalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.