Sermaye Piyasası ve Forex Hukuku

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve Forex Avukatlığı İzmir

Çetin Avukatlık Ofisi‘nin yoğun olarak hizmet verdiği alanlardan biri; sermaye piyasaları ve ticari mevzuat çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde, özellikle Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri noktasında müşteri ve yatırımcılara hukuki destek ile avukatlık hizmetleri sunmaktır.

Bu çerçevede; müşterilere özellikle Forex işlemleri noktasında hukuki destekte bulunularak avukatlık hizmetleri sunulduğu gibi, bunun yanı sıra yine SPK mevzuatı çerçevesinde halka açık şirketler ve yatırım kuruluşları, gayrımenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, bankalar ve fonlar konularında gerek yönetimsel hukuki yardımlarda bulunulmakta, gerekse de mevzuata uygunluk ve uyum süreci konularında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Yatırımcı müşteriler açısından dava ve mahkeme avukatlığı hususunda;

1- Tazminat davaları,

2- Yatırım kuruluşunca gerçekleştirilen onaysız işlem yahut özel durumlarda sözleşmeye icazet verilmesi/verilmemesi halinde gündeme gelen tazminat davaları,

3- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde yürütülecek idari başvurular ve şikayet işlemleri,

4- Gerek yatırım kuruluşlarınca ve  Forex şirketlerince, gerekse de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen manipülatif yahut spekülatif işlemler nedeniyle yürütülecek idari işlemler, davalar ve cezai manada savcılık şikayetleri ile ceza davaları noktalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.