İdare Hukuku, Vergi Cezası, Gümrük Cezası ve İdari Para Cezası ve İtiraz Avukatlığı İzmir

Çetin Avukatlık Ofisi, idare hukuku çatısı altında kamulaştırmavergi ve gümrük hususlarında müvekkillerine hukuki çözümler, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede;

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezalarıitiraz süreçleri ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve davalar,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar, ihale davaları ve kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • İdari sözleşmeler,
 • Yap-işlet-devret sözleşmeleri,
 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri,
 • Doğru ve dolaylı vergiler,
 • Hukuki işlemlerin vergisel boyutları,
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık,
 • Şirketlerin işleyişine ilişkin vergisel hususlar,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçlerini yönetmek, Çetin Avukatlık Ofisi’nin başlıca hizmetlerini oluşturmaktadır.