Telif Hakları İhlali, İzinsiz Kullanım, Fikri Mülkiyet ve İzmir Marka & Patent Avukatlığı

Çetin Avukatlık Ofisi, fikri mülkiyet hukuku kapsamında yaratıcıları, marka sahiplerini ve marka kullanıcılarını temsil ederek marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve fikri mülkiyet ihlalinden doğan davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir. Fikri mülkiyet hukuku kapsamında Çetin Avukatlık Ofisi tarafından danışmanlık hizmeti olarak;

 • Marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Marka, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescili,
 • Sanat ve fikir eserlerinin tescili ile telif haklarının devri,
 • İş sözleşmelerine bağlı olarak işçi – işveren fikri mülkiyet esaslarının belirlenmesi aşamalarında aktif olarak görev üstlenildiği gibi eğitim hizmetleri ile de müvekkil şirket çalışanları bilgilendirilmektedir.

Çetin Avukatlık Ofisi fikri mülkiyet alanında özel bir öneme sahip lisanslı yazılım kullanımı hususunda çalışmalarını yoğunlaştırarak;

 • Yazılım isim ve kaynak kodlarının tesciline,
 • Lisanssız kullanımlarının tespitine,
 • Tedbir taleplerine bağlı olarak lisanssız kullanımın yapıldığı yerlerde kullanıma son verilmesi için gerekli yasal tedbirlerin alınmasının sağlanmasına,
 • Lisanssız kullanım nedeniyle oluşan zararların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Çetin Avukatlık Ofisi tarafından güncel gelişmelerle bağlantılı olarak;

 • Ticari sır ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak üzere hukuki önemlerin alınması,
 • İnternet yoluyla yapılan yayınların denetimlerin sağlanması, içeriğin kaldırılması ve tekzip aşamalarının takib
 • E- Ticaret faaliyeti için gerekli hukuki alt yapının hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.