Rekabet Hukuku

Distribütör ve Şirket Rekabet Hukuku Avukatlığı İzmir

Çetin Avukatlık Ofisi, karteller, rekabete aykırı davranışlar, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık, şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler, ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Çetin Avukatlık Ofisi, müvekkillerini yerinde inceleme, soruşturma ve sektör araştırmalarında, Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü ve yazılı savunmalar sırasında ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama süreçlerinde temsil etmedir. Bunun yanı sıra, rekabet hukukunun her alanı ile ilgili workshop’lar, uyumluluk denetimleri ve eğitimler sunulmakta ve uygulanmaktadır.