Rekabet Hukuku Avukatlığı İzmir

Çetin Avukatlık Ofisi, başta müvekkillerin işlerinin yürütümü esnasında rekabet hukuku mevzuatına uyumlu hale getirilebilmesi için hukuki altyapıda revizelerin yapılması, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki haksız rekabet hükümlerinin somut ihtilâflara uyarlanması, gerektiği takdirde Asliye Ticaret Mahkemeleri ile Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemelerinde dava açılması yahut açılan davalarda savunma yapılması ile bu davaların takibi, karteller, rekabete aykırı davranışlar, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık, iş sözleşmelerinden kaynaklanan haksız rekabet ihtilafları, şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, bireysel muafiyetlere ilişkin başvuruların yürütülmesi ve menfi tespit başvuruları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler, ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Çetin Avukatlık Ofisi, müvekkillerini yerinde inceleme, soruşturma ve sektör araştırmalarında, Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü ve yazılı savunmalar sırasında ve Rekabet Kurulunun kararları hakkında idari yargılama süreçlerinde temsil etmedir. Bunun yanı sıra, rekabet hukukunun her alanı ile ilgili workshoplar, uyumluluk denetimleri ve eğitimler sunulmakta ve uygulanmaktadır.