Ticaret ve Şirketleri Hukuku Avukatlığı

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku “Çetin Avukatlık Ofisi”nin hukuk ile ilgili iştigal ettiği başlıca alanlardandır. Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında hem yurt içinde hem de yurt dışında kurulu yahut şubesi/acentesi bulunan şirketlere ilişkin olarak tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri Çetin Avukatlık Ofisi’nce sağlanmaktadır. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren sermaye şirketlerine şirket avukatlığı sunan Çetin Avukatlık Ofisi başlıcası;

  • Şirketlerin esas sözleşmelerinin hazırlanması, şirket kuruluşundan şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine yahut vergi dairelerince ve/veya ticaret sicil müdürlüklerince re’sen terkine kadar geçen tüm aşamalarda hukuki danışmanlık,
  • Sermaye artırımları, sermaye indirimleri, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları (mergers and acquisitions), tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi mühim yapısal değişikliklerde hukuki danışmanlık ve avukatlık,
  • Genel kurulların toplanması, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararlarının hazırlanması noktasında danışmanlık,
  • Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı konularında başvurular,
  • Günden güne değişen ticari mevzuat ve uygulamalara ilişkin hukuki mütalaa ve raporların düzenlenmesi,
  • Yurt içi ve yurt dışı ticari politikalarda danışmanlık,
  • Haksız rekabetin önlenmesi noktasında danışmanlık,
  • İrtibat büroları, acenteler ve şubelerin kurulması, hukuki altyapılarının oluşturulması için danışmanlık,
  • Şirket birleşme ve devralma (mergers and acquisitions) sürecine ilişkin olarak hukuki ve mali durumun tespiti için Due Diligence sürecini başlatmak ve yürütmek,
  • Her nev’ideki ticari iş ve işlem için sözleşmeler hazırlamak, incelemek, revize etmek,

olarak sayılabilecek birçok konuda hem yerli hem de yabancı müvekkil şirketlerine kesintisiz, pratik ve tatmin edici hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Çetin Avukatlık Ofisi sermaye şirketlerinin yanı sıra, konsorsiyumlar veya ortak girişimler (joint venture) için de avukatlık ve danışmanlık hizmet verir. Hukuki yapıları ve ortaklarla aralarındaki ilişkiler oluşturulur; muhtemel sorunlar önleyici hizmetler kapsamında yaratıcı çözümler ile bir tehlike arz etme noktasına gelmeden bertaraf edilir.