Şirketler Hukuku

 

Çetin Avukatlık Ofisi, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren sermaye şirketlerine, şirketler hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Bahsi geçen hizmetler; şirketlerin esas sözleşmelerinin hazırlanması ve şirket kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içinde barındırmaktadır. Bu kapsamda, bir şirketin içinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler Çetin Avukatlık Ofisi tarafından başlatılır, yürütülür ve neticelendirilir.

Ayrıca, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler de verilen avukatlık hizmet kapsamında icra edilmektedir.

Çetin Avukatlık Ofisi sermaye şirketlerinin yanı sıra, konsorsiyumlar veya ortak girişimler (joint venture) için de avukatlık ve danışmanlık hizmet verir. Hukuki yapıları ve ortaklarla aralarındaki ilişkiler oluşturulur; muhtemel sorunlar önleyici hizmetler kapsamında yaratıcı çözümler ile bir tehlike arz etme noktasına gelmeden bertaraf edilir.