İş Hukuku

Çetin Avukatlık Ofisi’nin kurumsal olarak yoğunlaştığı en mühim dallardan biri olan iş hukuku alanında yetkinliği; iş hukukunun her alanını, özellikle de iş akdi fesihleri ve iş güvencesi hususlarında müvekkil şirketlere çok hızlı ve etkili şekilde görüş ve mütalaalar vermek, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları hususlarını kapsamaktadır.

Çetin Avukatlık Ofisi, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere iş hukukuna ilişkin tüm noktalarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkil işveren şirketler ile müvekkil işçiler, iş hukuku kaynaklı ihtilafları ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil edilmekte ve müvekkile kapsamlı bir şekilde avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.