İnternet ve Bilişim Hukuku

İnternet Dolandırıcılığı, E-Ticaret Sorunları, Bilişim Hukuku ve İzmir Bilişim Avukatlığı

Teknolojinin dünyaya kazandırdığı her bir unsuru sonuna kadar kullanarak verdiği hizmetin kalitesini artıran Çetin Avukatlık Ofisi, müvekkillerine, başta e-ticaret ve internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan “bilişim suçları(sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında İzmir bilişim avukatlığı ve danışmanlık hizmeti vermektedir.