FAALİYET ALANLARIMIZ

Çetin Avukatlık Ofisi, müvekkillerinin ihtiyaçlarını en hızlı, objektif ve çözüm odaklı şekilde karşılarken hayatın ve hukukun her alanındaki bilgilerini birleştirir. Çetin Avukatlık Ofisi müvekkillerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak gelişen, yenilenen ve kaliteli hizmetler sunmayı standart hale getirmiştir. Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri ve fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri nezdinde…


İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku kapsamında, yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti…


İş Hukuku

İş akdi fesihleri ve iş güvencesi hususları, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazaları, rücu talepleri, iş sözleşmeleri ve davaları…


BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, kaldıraçlı işlemler, malvarlığı…


SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU

ilaç hukukuna dair regülatif gereklilikler, gerekse ilaç sektöründeki firmaların sözleşmeler, fikri mülkiyet, iş hukuku…


TAZMİNAT HUKUKU

Şirketler veya şahıslar adına her türlü tazminat talebi husunda davalar açma, takip etme ve hak edilen…


Aile Hukuku

Velayet, nafaka, boşanma, evlilik sözleşmesi, maddi – manevi tazminat davaları, protokol hazırlığı…


İdare ve Vergi Hukuku

Kamulaştırma, vergi ve gümrük hususlarında hukuki çözümler, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…


KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HUKUKU

Kişisel veriler ile ilgili gerçekleştirilen gerek idari gerek cezai soruşturmalarda ve davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz…


İnşaat, Gayrimenkul Hukuku

Müvekkil mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, mimarları, müteahhitleri, finansörleri temsilen…


SERMAYE PİYASASI VE FOREX HUKUKU

SPK, TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde, özellikle Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri…


SÖZLEŞME HUKUKU

SPK, TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti nezdinde, özellikle Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri…


Fikri Mülkiyet Hukuku

Telif hakları, izinsiz kullanım, fikri mülkiyet, marka ve distribütörlük sözleşmesi, yazılım tescili, KVK çalışmaları…


İnternet ve Bilişim Hukuku

İnternet dolandırıcılığı, E-Ticaret sorunları, internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, bilişim suçları…


TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Şirket kuruluşu, sermaye artırımları, pay devri, birleşmeler ve devralmalar, halka açılma, yeniden yapılandırma…


REKABET HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki haksız rekabet hükümlerinin somut ihtilaflara uyarlanması…


SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku alanında profesyonel iş anlayışıyla genel danışmanlık ve kaza sigortası, zarar, sorumluluk…


Adres: Manas Bulvarı, 2131/12 Sokak, No:2/402
Kesim İş Merkezi Bayraklı/İZMİR
(Folkart B Kule Karşısı)