Maddi ve Manevi Tazminat Davası Avukatlığı İzmir

İzmir tazminat davası avukatlığı kapsamında Çetin avukatlık ofisi, müvekkil şirketler veya şahıslar adına her türlü tazminat talebi husunda davalar açma, takip etme ve hak edilen meblağın tahsil edilmesi noktasında avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetlerin konusunu genel olarak; trafik kazalarından doğan maddi-manevi tazminat davaları, idarenin kusurundan doğan tazminat davaları, sigorta hukukundan kaynaklanan tazminat davaları ve iş yeri kazalarından kaynaklanan tazminat davaları oluşturmaktadır. Başta, az evvel sayılan konular olmak üzere tazminata konu olan her türlü konuya ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır.