İcra ve İflas HukukuAnasayfa / İcra ve İflas Hukuku

icra avukatı izmir

İzmir İcra Avukatlığı – İcra Hukuk Danışma

Çetin Avukatlık Ofisi, icra ve iflas hukuku kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin başlıcaları;

  • Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi,
  • Her türlü (çek,senet vs.) borçlardan kaynaklanan ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması ve teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi,
  • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi,
  • Borçtan kurtulma da dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmesi,
  • Şahıslar adına borçlardan kurtulmak için şahsi iflas işlemlerinin takip edilmesi,
  • Şirketler için; çek, senet ve icra takipleri, iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması, şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması gibi konularda hukuki desteğin verilmesi,
  • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanmasıdır.
Yasal Uyarı