Sağlık ve İlaç Hukuku – İzmir Sağlık Hukuku Avukatlığı

İzmir ilaç ve sağlık hukuku avukatlığı kapsamında Çetin avukatlık bürosu, sektörün içinden pek çok uzman danışmanı ile ortak hareket ederek ilaç ve sağlık hukukunun her alanında yoğun olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çetin Avukatlık Ofisi, ilaç hukukuna dair regülatif gereklilikler, gerekse ilaç sektöründeki firmaların sözleşmeler, fikri mülkiyet, iş hukuku, rekabet ve birleşmeler/devralmalar konusundaki gereksinimlere cevap verebilme yetisine sahiptir. Bunun yanı sıra, Çetin Avukatlık Ofisi doktor ile hasta arasındaki uyuşmazlıklarda aktif olarak rol almaktadır. Hatalı tıbbi uygulamalara (malpraktis) ilişkin gerek ceza davalarında, gerekse de tazminat talepli davalarda her bir müvekkile detaylı sağlık hukuku avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.