Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku, Velayet, Nafaka ve Boşanma Avukatlığı İzmir

Ülkemiz sınırları dahilinde her yıl 700.000 kişi evlilik birliği kurmakta, her yıl giderek artmakla birlikte de ortalama 300.000 kişi boşanma maksadıyla mahkemelere başvurmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, özellikle İzmir‘de, boşanan çiftlerin sayısı, her geçen yıl bir önceki yıla göre ortalama %2.5 ila %3 artış göstermektedir. Bu istatistiksel veriler göz önüne alındığında, Çetin Avukatlık Ofisi, müvekkillerine:

 • Evlilik aşamasında ve öncesinde çiftler arasında mal ayrılığı (evlilik sözleşmesi) sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Nişan aşamasında nişanın bozularak hediyelerin geri verilmesi ve bu aşamaya ilişkin maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve yürütümü,
 • Yabancıların ülkemizde evlilik işlemlerinin yapılması,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması, davanın açılması, yürütümü ve neticelendirilmesi,
 • Şiddetli geçimsizlik, aldatma, terk v.b. sebeplere dayanan çekişmeli boşanma davalarının açılması, yürütümü ve neticelendirilmesi,
 • Evlilik sırasında edinilen mallara ilişkin paylaşımı sağlamak için gündeme gelen katkı payı davalarının açılması, yürütümü ve neticelendirilmesi,
 • İştirak, yardım, tedbir ve yardım nafakalarının belirlenebilmesi ve tahsili için izlenen hukuki sürecin takibi,
 • Çocukların velayetine ilişkin izlenen hukuki sürecin takibi,
 • Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen çocuk ile babası arasında gerekli olan soy bağının kurulması için gerekli olan hukuki sürecin takibi,
 • Evlat edinme için gerekli olan prosedürün yerine getirilmesi işlemleri,
 • Boşanma kararına binaen güvenlik endişesi duyan tarafın güvenliğini sağlamak için gerekli olan hukuki sürecin takibi,
 • Evlenme izni ve iddet müddetinin kaldırılması için dava açılması, yürütümü ve neticelendirilmesi,
 • Yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda davaların açılması, yürütümü ve neticelendirilmesi gibi alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.