7511 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler

  29.05.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinde tadil ve değişiklikler yapılmış olup bu düzenlemeler 29.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler her ne kadar sessiz sedasız yürürlüğe girmiş olsa da esasen uygulamada önem arz edecek nitelikte

By |2024-05-30T23:01:05+03:00Mayıs 30th, 2024|Uncategorized|Yorum yok

Uluslararası Satışlarda CISG Çerçevesinde Ayıba Karşı Sorumluluk

Uluslararası alım-satımlarda karşılaşılan, güncelliğini asla kaybetmeyecek en önemli gündem maddelerinden biri üründeki/maldaki ayıplar ve bunlara ilişkin sorumluluk meselesi olagelmiştir. Dünya üzerinde yeknesak, tek çeşitli bir ayıba karşı sorumluluk hukuku kabul edilmiş yahut öngörülmüş değildir. Ancak, bunu geliştirebilmek maksadıyla imzalanan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması - United Nations Convention on Contracts For

By |2024-01-09T13:25:09+03:00Ocak 9th, 2024|Uncategorized|Yorum yok

Anonim Şirketlerde Amme Alacaklarından Sorumluluk Meselesi

ANONİM ŞİRKETLERDE AMME ALACAKLARINDAN ŞİRKET ORTAKLARI, YÖNETİCİLERİ ve MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDA -MEMORANDUM- Şirketlere hukuk müşavirliği yaparken en çok işitilen sorulardan birisi, şirketin türü üzerine olagelmiştir. Yıllardır her nevide şirkete danışmanlık verirken; şirketin günümüz hızına ayak uydurabilecek, daha esnek, güncel ticarete ve mevzuata daha uyumlu olduğunu düşünmemiz nedeniyle anonim şirket cevabı hep öne çıkmıştır. Bu çerçevede,

By |2023-10-09T23:16:09+03:00Ekim 9th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Mevzuatı

22.07.2021 tarihinde Alman Federal Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla beraber Resmi Gazete’de yayımlanan Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“LkSG”)(“Kanun”) 2023’ün ilk gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Peki bu kanun bizler için neden önemli? Kanunun yürürlüğe girmesindeki amaç; olarak küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması ve çevresel yükümlülüklerin ihlâl edilmemesi hususunda destekleyici ve çerçeve belirleyici bir yol haritası

By |2023-01-27T17:25:15+03:00Ocak 27th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

İşverenler İçin İş Yerinin Küçülmesi Sebebiyle İş Akdi Feshi Meselesi

Özellikle büyük ihracat odağımız Avrupa bölgesindeki ve bunun yanında A.B.D. ekonomisindeki resesyon beklentisi, dünyada artan faiz oranları nedeniyle büyümede yavaşlama etkisi, müvekkil şirketlerimiz açısından istihdam üzerinde negatif etkilere yol açabilir gibi görünüyor. Müvekkil işverenlerimizden bu konuda tarafımıza yöneltilen sorular nedeniyle kısa bir bilgilendirme metni paylaşarak özet niteliğinde hap bilgiler ile kafalardaki soru işaretlerini gidermeye gayret

By |2023-01-13T18:32:06+03:00Ocak 13th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası’na Yaklaşım ve Genel Bilgilendirmeler ile Takasbank’ın Teminat Esasları ve Teminat Değiştirme Koşulları

ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası’na Yaklaşım ve Genel Bilgilendirmeler ile Takasbank’ın Teminat Esasları ve Teminat Değiştirme Koşulları Bu bilgilendirme yazımızda özetle; ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası'na ilişkin en temel bilgilendirmeleri vermekle beraber son zamanlarda sıklıkla tartışılan, her ne kadar profesyonel yatırımcılar tarafından bilindiği düşünülse de bizlere gelen hukuki görüş talepleriyle bunun

By |2023-01-13T18:35:29+03:00Ocak 4th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

Yatırımcı Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca Lisanslandırılmamış Aracı Kurumlarda Yapılan İşlemler

  Bilindiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2011 yılından itibaren mevzuatça çerçevesi belirlenen koşulları haiz yatırım kuruluşlarını/aracı kurumları yetkilendirmeye, lisanslandırmaya başlamıştır. Yasal mevzuat uyarınca, yatırımcı, yalnızca SPK tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarda kaldıraçlı işlemler yapabilecektir. 17.12.2013 günü 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, bu şirketlerin çok

By |2023-01-04T23:51:22+03:00Ağustos 4th, 2021|Uncategorized|1 Yorum

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (E-Ticaret Kanunu)

  E-Ticaret Kanunu olarak kamuoyunca bilinen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015'de yürürlüğe girmiştir. Elektronik ticareti düzenleyen ilk kapsamlı kanun olma özelliği taşıyan bu kanun, kamuoyunda ayrıca "SMS Yasağı Kanunu" olarak da bilinmektedir. Ancak hepsinden öte 6563 sayılı kanun ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yepyeni bir dönem başlamıştır. 16 madde ve 1

By |2021-07-05T16:32:27+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Anonim Ortaklıklarda Şirket Birleşmeleri

ANONİM ORTAKLIKLARDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (MERGERS IN JOINT STOCK COMPANIES) § 1. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE GENEL HATLAR: Sermaye şirketlerinde ve bilhassa anonim ortaklıklardaki şirket birleşmeleri, küreselleşen dünyadaki sınırları yok eden ilerleme ve inovasyon nedeniyle rekabet ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara sıçramış, mikro rakamlarda seyreden ticaret ve etkileşim makro rakamlara sıçramıştır. Hızla artan nüfus, hizmete ve emtiaya olan talebi hızla büyüterek, hizmet veya

By |2021-07-03T10:21:31+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum

SPK’nın Güncel Forex Düzenlemeleri ve Deneme Hesabı Zorunluluğu

forex spk sermaye piyasası borsa deneme hesabı Sermaye Piyasası Kurulu, gelişen piyasa koşulları ve değişen yatırımcı profili sebebiyle aracılık sektörü ve yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek için öncelikli olarak kaldıraçlı alım satım (Forex) ve tezgahüstü türev işlemler olmak üzere yatırım hizmetlerine ilişkin olarak ilke ve esaslarda yenilikler ve çeşitli değişiklikler getiren düzenlemeleri 14.01.2016 tarihli 29593 sayılı

By |2021-07-05T16:29:30+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum
Go to Top