Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Mevzuatı

22.07.2021 tarihinde Alman Federal Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla beraber Resmi Gazete’de yayımlanan Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“LkSG”)(“Kanun”) 2023’ün ilk gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Peki bu kanun bizler için neden önemli? Kanunun yürürlüğe girmesindeki amaç; olarak küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması ve çevresel yükümlülüklerin ihlâl edilmemesi hususunda destekleyici ve çerçeve belirleyici bir yol haritası

By |2023-01-27T17:25:15+03:00Ocak 27th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

İşverenler İçin İş Yerinin Küçülmesi Sebebiyle İş Akdi Feshi Meselesi

Özellikle büyük ihracat odağımız Avrupa bölgesindeki ve bunun yanında A.B.D. ekonomisindeki resesyon beklentisi, dünyada artan faiz oranları nedeniyle büyümede yavaşlama etkisi, müvekkil şirketlerimiz açısından istihdam üzerinde negatif etkilere yol açabilir gibi görünüyor. Müvekkil işverenlerimizden bu konuda tarafımıza yöneltilen sorular nedeniyle kısa bir bilgilendirme metni paylaşarak özet niteliğinde hap bilgiler ile kafalardaki soru işaretlerini gidermeye gayret

By |2023-01-13T18:32:06+03:00Ocak 13th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası’na Yaklaşım ve Genel Bilgilendirmeler ile Takasbank’ın Teminat Esasları ve Teminat Değiştirme Koşulları

ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası’na Yaklaşım ve Genel Bilgilendirmeler ile Takasbank’ın Teminat Esasları ve Teminat Değiştirme Koşulları Bu bilgilendirme yazımızda özetle; ViOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Borsası'na ilişkin en temel bilgilendirmeleri vermekle beraber son zamanlarda sıklıkla tartışılan, her ne kadar profesyonel yatırımcılar tarafından bilindiği düşünülse de bizlere gelen hukuki görüş talepleriyle bunun

By |2023-01-13T18:35:29+03:00Ocak 4th, 2023|Uncategorized|Yorum yok

Yatırımcı Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca Lisanslandırılmamış Aracı Kurumlarda Yapılan İşlemler

  Bilindiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2011 yılından itibaren mevzuatça çerçevesi belirlenen koşulları haiz yatırım kuruluşlarını/aracı kurumları yetkilendirmeye, lisanslandırmaya başlamıştır. Yasal mevzuat uyarınca, yatırımcı, yalnızca SPK tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarda kaldıraçlı işlemler yapabilecektir. 17.12.2013 günü 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, bu şirketlerin çok

By |2023-01-04T23:51:22+03:00Ağustos 4th, 2021|Uncategorized|1 Yorum

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (E-Ticaret Kanunu)

  E-Ticaret Kanunu olarak kamuoyunca bilinen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015'de yürürlüğe girmiştir. Elektronik ticareti düzenleyen ilk kapsamlı kanun olma özelliği taşıyan bu kanun, kamuoyunda ayrıca "SMS Yasağı Kanunu" olarak da bilinmektedir. Ancak hepsinden öte 6563 sayılı kanun ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yepyeni bir dönem başlamıştır. 16 madde ve 1

By |2021-07-05T16:32:27+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Anonim Ortaklıklarda Şirket Birleşmeleri

ANONİM ORTAKLIKLARDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (MERGERS IN JOINT STOCK COMPANIES) § 1. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE GENEL HATLAR: Sermaye şirketlerinde ve bilhassa anonim ortaklıklardaki şirket birleşmeleri, küreselleşen dünyadaki sınırları yok eden ilerleme ve inovasyon nedeniyle rekabet ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara sıçramış, mikro rakamlarda seyreden ticaret ve etkileşim makro rakamlara sıçramıştır. Hızla artan nüfus, hizmete ve emtiaya olan talebi hızla büyüterek, hizmet veya

By |2021-07-03T10:21:31+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum

SPK’nın Güncel Forex Düzenlemeleri ve Deneme Hesabı Zorunluluğu

forex spk sermaye piyasası borsa deneme hesabı Sermaye Piyasası Kurulu, gelişen piyasa koşulları ve değişen yatırımcı profili sebebiyle aracılık sektörü ve yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek için öncelikli olarak kaldıraçlı alım satım (Forex) ve tezgahüstü türev işlemler olmak üzere yatırım hizmetlerine ilişkin olarak ilke ve esaslarda yenilikler ve çeşitli değişiklikler getiren düzenlemeleri 14.01.2016 tarihli 29593 sayılı

By |2021-07-05T16:29:30+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum

Karşılıksız Çek İçin Yeniden Düzenlenen Hapis Cezası ve Yeni Yıl ile Zorunlu Hale Gelecek Olan Karekodlu Çekler

 (Diva Magazin dergisi 706 sayılı 2017 Yılbaşı sayısında yayımlanmıştır) 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle çek hamilleri ve özellikle çek keşide edenler (düzenleyenler) için çok önemli sorumluluklar ve yaptırımlar gündeme gelmiştir. En önemli gelişme ise

By |2021-07-05T16:28:59+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Şirket Devirlerinde Mevcut İşçilere Ait İşçilik Alacakları ve Tazminatlar

(Diva Magazin dergisi 707. sayısında yayımlanmıştır) Günümüz dinamik ve esnek piyasa koşulları, globalleşme trendiyle artan uluslararası ve yerel şirket satın alma ve devir işlemleri nedeniyle, hem işveren hem de işçi açısından en mühim ve de en çok merak edilen konulardan biri şirketin devri halinde, devredilen şirket bünyesindeki çalışanların işçilik alacaklarının ve tazminatlarının akıbeti meselesidir. Bu

By |2021-07-05T16:17:18+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|2 Comments

Limited Şirket mi Anonim Şirket mi?

  Anonim Sirket mi Limited Sirket mi Şirketleşme ve kurumsallaşma. Gözümüzün görebildiği her şeyi gözümüzün görebilmesini sağlayan şey işte budur. Klima veya kombinizi çalıştırıp soğuk kış günlerinde ısınmanızı sağlayan, refahın çağlar boyunca hiç artmadığı kadar birkaç yüz yılda artması ile günde üç öğün yemek yenme standardını oturtan, bu makaleyi elektronik cihazlarınızın ekranında okumanıza

By |2021-07-05T16:24:24+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok
Go to Top