Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (E-Ticaret Kanunu)

  E-Ticaret Kanunu olarak kamuoyunca bilinen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015'de yürürlüğe girmiştir. Elektronik ticareti düzenleyen ilk kapsamlı kanun olma özelliği taşıyan bu kanun, kamuoyunda ayrıca "SMS Yasağı Kanunu" olarak da bilinmektedir. Ancak hepsinden öte 6563 sayılı kanun ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yepyeni bir dönem başlamıştır. 16 madde ve 1

By |2021-07-05T16:32:27+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Anonim Ortaklıklarda Şirket Birleşmeleri

ANONİM ORTAKLIKLARDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (MERGERS IN JOINT STOCK COMPANIES) § 1. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE GENEL HATLAR: Sermaye şirketlerinde ve bilhassa anonim ortaklıklardaki şirket birleşmeleri, küreselleşen dünyadaki sınırları yok eden ilerleme ve inovasyon nedeniyle rekabet ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara sıçramış, mikro rakamlarda seyreden ticaret ve etkileşim makro rakamlara sıçramıştır. Hızla artan nüfus, hizmete ve emtiaya olan talebi hızla büyüterek, hizmet veya

By |2021-07-03T10:21:31+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum

SPK’nın Güncel Forex Düzenlemeleri ve Deneme Hesabı Zorunluluğu

forex spk sermaye piyasası borsa deneme hesabı Sermaye Piyasası Kurulu, gelişen piyasa koşulları ve değişen yatırımcı profili sebebiyle aracılık sektörü ve yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek için öncelikli olarak kaldıraçlı alım satım (Forex) ve tezgahüstü türev işlemler olmak üzere yatırım hizmetlerine ilişkin olarak ilke ve esaslarda yenilikler ve çeşitli değişiklikler getiren düzenlemeleri 14.01.2016 tarihli 29593 sayılı

By |2021-07-05T16:29:30+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|1 Yorum

Karşılıksız Çek İçin Yeniden Düzenlenen Hapis Cezası ve Yeni Yıl ile Zorunlu Hale Gelecek Olan Karekodlu Çekler

 (Diva Magazin dergisi 706 sayılı 2017 Yılbaşı sayısında yayımlanmıştır) 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle çek hamilleri ve özellikle çek keşide edenler (düzenleyenler) için çok önemli sorumluluklar ve yaptırımlar gündeme gelmiştir. En önemli gelişme ise

By |2021-07-05T16:28:59+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Şirket Devirlerinde Mevcut İşçilere Ait İşçilik Alacakları ve Tazminatlar

(Diva Magazin dergisi 707. sayısında yayımlanmıştır) Günümüz dinamik ve esnek piyasa koşulları, globalleşme trendiyle artan uluslararası ve yerel şirket satın alma ve devir işlemleri nedeniyle, hem işveren hem de işçi açısından en mühim ve de en çok merak edilen konulardan biri şirketin devri halinde, devredilen şirket bünyesindeki çalışanların işçilik alacaklarının ve tazminatlarının akıbeti meselesidir. Bu

By |2021-07-05T16:17:18+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|2 Comments

Limited Şirket mi Anonim Şirket mi?

  Anonim Sirket mi Limited Sirket mi Şirketleşme ve kurumsallaşma. Gözümüzün görebildiği her şeyi gözümüzün görebilmesini sağlayan şey işte budur. Klima veya kombinizi çalıştırıp soğuk kış günlerinde ısınmanızı sağlayan, refahın çağlar boyunca hiç artmadığı kadar birkaç yüz yılda artması ile günde üç öğün yemek yenme standardını oturtan, bu makaleyi elektronik cihazlarınızın ekranında okumanıza

By |2021-07-05T16:24:24+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Exclusive Distribution Agreement Under Turkish Law and its Assessment Under Competition Law

While exclusive distribution contracts are not controlled by laws or rules with the law of made by a government, they are noticeable legal documents of the commercial life and take a part of competition practice law within its feature of exclusive right to sell. For that reason, exclusive distribution agreements are considered as vertical arrangements

By |2021-07-05T16:27:44+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde Forex Şirketleri ve Uygunluk Testleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, buna bağlı yönetmelikler ve tebliğler ile uygunluk testi ve dolayısıyla yatırım kuruluşları (işbu makale özelinde Forex şirketleri) ile organik bağ içine giren müşterilerin sınıflandırılmasına ilişkin mecburiyet, 17.12.2013 tarihinde, 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren “III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ile hayatımıza dahil

By |2023-01-05T00:21:10+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|Yorum yok

Yurt Dışı Kaynaklı Forex İşlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Savunma Talepleri, SPK Cezaları ve İtiraz

Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) uygulaması gereği, ülkemizde faaliyet izni bulunmaksızın aracı kurum/yatırım kuruluşu olarak faaliyet göstererek fon ve para toplamak kanuna aykırıdır. Özellikle son dönemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özellikle bankacılık sisteminde yaptığı çok ciddi takip ve denetlemeler sonucunda, bahse konu Sermaye Piyasası Kurulu’nca lisanslandırılarak legalleştirilmemiş birçok kurum ve kuruluşla likit para,

By |2023-01-04T23:55:06+03:00Haziran 2nd, 2021|Uncategorized|6 Comments
Go to Top