Birleşme ve Devralmalar

Çetin Avukatlık Ofisi, şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, kaldıraçlı işlemler, malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri de dâhil sektörel konjonktür göz önüne alınarak stratejik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Söz konusu işlemlere ilişkin olarak, projeleri başından sonuna kadar yürütmekte ve bu çerçevede detaylı ve yöneticilere yönelik ön araştırma (due diligence) yapılması, hazırlık aşamasında sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların onayı, zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm yasal mevzuatın gerektirdiği zorunlulukların yerine getirilmesi, İnsan Kaynakları yapılandırılması ve devir sonrası ticari sözleşme şablonlarının oluşturulması gibi hizmetleri vermektedir.

Şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda detaylı analizler ve brifingler ile yönetilen süreçte, şirket birleşme ve devralma sürecinin en başından son aşamaya kadar yürütümü hizmetleri müvekkil şirketlere sunulmaktadır.