Şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda detaylı analizler ve brifingler ile yönetilen süreçte, şirket birleşme ve devralma sürecinin en başından son aşamaya kadar yürütümü hizmetleri müvekkil şirketlere sunulmaktadır.