Hizmetlerimiz

Vizyon sahibi ve kurumsal niteliklere sahip avukatlık ofisimizce yerli ve yabancı şahıslara ve şirketlere hesap verirliği yüksek, şeffaf ve objektif, verimli, etkili, süratli, çözüm odaklı, yüksek kaliteli, inovatif ve pratik olarak hukuki çözümler sunulmakta, ihtilaf noktasında dava ve icra takipleri başlatılmakta, yürütülmekte ve neticelendirilmekte, ayrıca önleyici hukuk hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri, temelde Türkçe ve İngilizce, ayrıca Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde profesyonel biçimde zaman ve mekan sınırlarına takılmaksızın sunulmaktadır.

Çetin Avukatlık Ofisi, Avukat Alper ÇETİN tarafından İzmir merkezli kurulmuş olup, İstanbul, Ankara, Denizli ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin diğer önemli ticaret merkezlerinde de irtibat ofisleri ve çözüm ortakları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çetin Avukatlık Ofisi’nce müvekkilerine verilen dava ve icra takiplerini kapsayan Avukatlık Hizmetleri ve Danışmanlık çerçevesinde Hukuki Danışmanlık Hizmetleri olarak başlıca dört grupta bu hizmetleri özetlemek mümkündür.

I. AVUKATLIK HİZMETLERİ:

Avukatlık hizmetleri şahsınızın veya şirketinizin davalarda temsilini ve bunun yanında alacakların tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri;

  • Şahsınızca/şirketinizce açılacak veya aleyhinize açılmış veya açılacak her türlü davada veya şahsınızın/şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şahsınızın/şirketinizin temsili,
  • İhtilaflı konularda şahsınıza/şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şahsınız/şirketiniz vekilliğini, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek.

II. ENDÜSTRİYEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Sunulan bu hizmet, şirketiniz İnsan Kaynakları ve Personel departmanında kullanılmakta olan tüm dokümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve projelendirilmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm İş Kanunları, Yönetmelikleri ve sair bağlı mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması ve bu departmanların işleyişinin revize edilmesi ile daha efektif olarak çalışma yaşamının içinde yer almasının sağlanmasına yönelik bir çalışmadır.

Bu detaylı çalışma ile yasalarca aranan ve buna bağlı olarak, gerek İş-Kur, gerek SGK Bölge Müdürlüğü tarafından şirketlerin rutin denetlenmesinde aranan hukuksal her türlü sosyal kriterlerin oluşturulması ve uygulamaya alınması amaçlanmaktadır. Bu hizmet, aynı zamanda, paket bir çalışma ve anahtar teslimi İnsan Kaynakları departmanı kurulumu veya revizyonu programıdır. Firmalarda giderek önem kazanan bu departmanlarda, yaşanan sıkıntıların şirket işleyişine doğrudan, etki ettiği gerçeğinden hareketle, şirketlere ciddi katkısı olan özel bir çalışmadır.

Bu çalışma aynı zamanda şirket içinde yer alan özel bir organ gibi hareket ederek, iş ve çalışma barışının sağlanması için iş hukukunun her alanında günlük ve anlık danışmanlık ve avukatlık hizmetini de kapsamaktadır. Bu anlamda, işe alımlardan, iş akdi sona erme aşamasına kadar şirketin her aşamada hukuken korunmasına katkı sağlayarak iş hukuku ilkelerinin işyerinde uygulanmasına yardımcı olmayı da kapsamaktadır.

III. İCRA TAKİP HİZMETLERİ:

Şahsınızın/şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir. Bu anlamda, şahsınızın/şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

Zaman zaman oluşan tahsilat imkânsızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şahsınızın/şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır. Bu amaçla, Avukatlık Ofisimizde spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla alanında yetkin avukatlar ve icra takip memurları ile üst düzey bir hizmet verilmektedir.

IV. HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Bu hizmetlerimizle, şahsınızın/şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve uygulama kontrol edilmektedir.

Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere ”koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” verebilmek ve bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir.

Danışmanlık hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, şirketiniz komple mercek altına alınmakta, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmekte, mevcut olmayanlar tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Kısaca vurgulamak gerekirse; Çetin Avukatlık Ofisi olarak, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak ve bir hukuk danışmanından istenen tüm beklentilerin üzerinde buna cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemizdir.

Tüm bu çalışmalarla şirketinizde sağlam bir şirket kültürü ile bağlantılı, güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere ”koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine, yardımcı olabilmektir.

Bu nedenlerle, Çetin Avukatlık Ofisi, her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir avukatlık ofisi olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, hesap verir ve objektif bir şekilde, en güvenilir, pratik ve etkin yollarla ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir.

Şahsınıza/şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle, asıl amacımız, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuksal koruma şemsiyesi oluşturarak, şahsınızın/şirketinizin bugününe ve geleceğine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

Bu çalışmaların uzun sayfalara yayılan detayı ve ofisimizle ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi sahibi olmak ya da yasa gereği burada yayınlayamadığımız ulusal ve uluslararası şahıs/şirketler, kurumlar, özel ve tüzel kişilerden oluşan geniş referans listemiz hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen;

  • info@cetinavukatlik.com adresinden e-mail yoluyla,
  • +90 232 999 76 36 numaralı ofis telefonlarımızdan yahut sizi iş yerinizde ziyaret ederek, birebir yapılacak görüşme ile her türlü sorunuza cevap vermekten ve size hizmet etmekten mutluluk duyacağız.