Davalar ve Uyuşmazlıklar

Çetin Avukatlık Ofisi, ihtilafların çözümü yolunda dava ve icra takibi noktasında oldukça kapsamlı şekilde avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Hukukun her alanından doğan davalar faaliyet alanı içine girmektedir.

Başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, ve işçi hukukundan kaynaklanan davalar, sendikal davalar, idare hukuku, aile hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ceza hukukugayrimenkul/inşaat hukukundan kaynaklanan davalar uzmanlık alanları arasında önemli bir yer tutar.

Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamları (kararları) icra ve iflas takibi süreçleri ile yerine getirilir ve müvekkillerin alacaklarına en hızlı şekilde kavuşması sağlanır. Çetin Avukatlık Ofisi bu konuda icra ve iflas hukukunun getirdiği her türlü olanağı müvekkilleri için kullanmaktadır.